Pracovná zdravotná služba

Vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom nás oprávňuje poskytovať túto službu podľa zákona pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie.